YEDDİ ARXA DÖNƏNİ

dan. ən qədim, ulu, çox uzaq (nəsil), ümumiyyətlə, nəsil, tayfa, əqrəba mənasında işlədilən ifadə.

YAZIQ GÜNƏ QALMAQ
YEDDİ ARXIN SUYUNU BİR ARXA CALAMAQ