YELLOW

yellow1

n 1. sarılıq, sarı rəng; 2. yumurta sansı; 3. d.d. qorxaqlıq, rəzillik

yellow2

adj 1. sarı; ~ metal sarı metal (qızıl, latun); ~ plague / sickness tib. sarılıq, sarılıq xəstəliyi; ~ earth sarı gil; 2. d.d. qorxaq, ağciyər; alçaq, rəzil; He has a yellow streak in him O qorxaqdır / ağciyərdir;

◊ the ~ press sarı mətbuat, küçə mətbuatı; ~ journalist bulvar jurnalisti

YELL
YELLOW-DOG