YERİ DÜŞƏNDƏ

münasib olanda, məqamı çatanda.

YERƏ VURMAQ
YERİ GƏLMƏK (DÜŞMƏK)