YUMURTASI TƏRS GƏLMƏK

var-gəl etmək, narahat olmaq.

YUMURTADAN YUN QIRXMAQ
YURDDA QALMAQ