YUXUSU ÇİN ÇIXMAQ

yuxuda gördüyü hadisə ilə gerçək həyatda qarşılaşmaq.

YUXUDAN KAL OYANMAQ (DURMAQ)
YUXUSU ƏRŞƏ ÇƏKİLMƏK