ZƏNAN

fars. zən (qadın) sözünün cəmi

1. Qadın, arvad.

2. Həyat yoldaşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bizdən salam olsun Ərəb paşaya,

Səndən istədiyim bir zənan ola.

                     (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”)

ZƏMİNİ-ƏDƏB
ZƏNBUR FARS

Digər lüğətlərdə