ÇUĞUL

is. Xəbərçi, şeytanlıq edən adam. Qaçaq Nəbi gün yağlanmamışdan durur, həndəvərə göz gəzdirir.
Həcərin “Ay Nəbi, niyə yatmırsan?” sorğusuna qarşı, “çuğul ölməyib” deyə cavab verirdi. S.Rəhimov.
Gəzir könülləri söz yaza-yaza; Çuğul xəbər verir bunu knyaza. S.Vurğun.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÇUĞUL çuğul bax xəbərçi 1
  • ÇUĞUL xəbərçi — danosçu — şeytan

Etimologiya

  • ÇUĞUL Ərəbcə olan şaqul (rusca: отвес) sözünün təhrifindən əmələ gəlib. Ustalar hörgü zamanı ondan istifadə edirlər ki, divarda əyrilik alınmasın
ÇUĞLAMAQ
ÇUĞULÇU

Digər lüğətlərdə