ÖZÜL

bünövrə, təməl, əsas.
ÖZÜXAN
ÖZÜLBƏY

Digər lüğətlərdə