ÜYÜŞMƏK

Toplaşmaq, yığışmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Onlar aşıq Cünunu gördülər, başına üyüşdülər... (“Koroğlunun Türkmən səfəri”) (Hümmət Əlizadə)

ÜYİŞMƏK
ÜZ

Digər lüğətlərdə