İBLİS

iblis bax 1. şeytan; 2. fitnəkar

İBARƏ
İBLİSLİK

Digər lüğətlərdə