ƏCƏM ƏRƏB

Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən İran əhalisinə verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yağı düşmən dörd bir yanım alıbdı,

Oyan, əcəm oğlu, dur get bu yerdən!

Sənin dərdin bu canımda qalıbdı,

Oyan, əcəm oğlu, dur get bu yerdən!

                                                (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

*

O hamama gedib çimdi. Sonra bir dəst əcəm paltarı geyindi, bir saz götürüb şəhərin meydanına getdi.  (Paris nüsxəsi, 12-ci məclis)

ƏCƏM
ƏCR ƏRƏB