ƏCƏM

türk, ərəb olmayan; yad, özgə müsəlman.
ƏCƏBƏLİ
ƏCƏMİ

Digər lüğətlərdə