ƏGMƏK

Əymək, bir yana yatırmaq, meyil etdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏGLƏNMƏK
ƏGRİ