ƏRƏBİ

ə. 1) ərəbcə, ərəb dili; 2) ərəb dilinə və millətinə mənsub; 3) ərəb üslubunda.

ƏRƏB
ƏRƏBİYYƏT

Digər lüğətlərdə