ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)
ACIĞINI TÖKMƏK