Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • AD ALMAQ

  yaxşı işinə görə şöhrətlənmək; ~ ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ÇIXARMAQ

  yaxşı və ya pis əməlləri ilə tanınmaq, məşhur olmaq; ~ barmaqla göstərilmək, ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ELƏMƏK

  nişanlamaq, adaxlamaq.

  Tam oxu »
 • AD QAZANMAQ

  bax: ad çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • AD QOYMAQ

  1. Yaxşı işləri ilə adını əbədiləşdirmək, şöhrət qazanmaq (bu mənada “ad qoyub getmək” şəklində də işlənir)

  Tam oxu »
 • ADAM ARASINA ÇIXARMAQ

  yetişdirmək, cəmiyyət içinə çıxarmaq; ~ ortalığa çıxarmaq, adam eləmək, üzə çıxarmaq. 

  Tam oxu »
 • ADAM ARASINA ÇIXMAQ

  cəmiyyət içinə çıxmaq, mədəni insanların əhatəsində olmaq; ~ adam içinə çıxmaq, üzə çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM CİLDİNDƏN ÇIXMAQ

  tanınmaz hala düşmək, əvvəlki görkəmini dəyişmək.

  Tam oxu »
 • ADAM CİLDİNƏ DÜŞMƏK

  yaxşılaşmaq, yaxşı zahiri görünüşü ilə diqqəti cəlb etmək; ~ özünə əl gəzdirmək.

  Tam oxu »
 • ADAM ELƏMƏK

  tərbiyə vermək, böyütmək, oxutmaq, yetişdirmək; ~ ortalığa çıxarmaq, adam arasına çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM İÇİNƏ ÇIXMAQ

  bax: adam arasına çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM SALMAQ

  1. Vasitəçi göndərmək.  2. Kimi isə axtarmaq üçün bir başqasını yollamaq.

  Tam oxu »
 • ADAM SAYMAMAQ

  saymamaq, hesablaşmamaq; özünü yekəxana aparmaq; ~ adam yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • ADAM YERİNƏ QOYMAMAQ

  saymamaq, hesablaşmamaq, hörmət etməmək; ~ adam saymamaq, heç saymaq, it yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • ADAMA DIRMAŞMAQ

  sırtıqlıq etmək, özünü çox açıq-saçıq aparmaq.

  Tam oxu »
 • ADAMA GƏL-GƏL DEYİR

  bax: gəl-gəl deyir.

  Tam oxu »
 • ADAMLIQDAN ÇIXMAQ

  insani keyfiyyətlərini itirmək, kobud və xoşagəlməz olmaq.

  Tam oxu »
 • ADAMLIQDAN SALMAQ

  hörmətsiz etmək; ~ abırdan salmaq.

  Tam oxu »
 • ADDIM ATMAQ

  təşəbbüs etmək, yeni bir işə başlamaq.

  Tam oxu »
 • ADDIMINI KƏNARA QOYMAMAQ

  yanlış işdən, hərəkətdən çəkinmək, müəyyən çərçivədə davranmaq, cızığından çıxmamaq.

  Tam oxu »
 • ADƏM ALMASI

  insanı günaha sövq edən şey.

  Tam oxu »
 • ADI BATMAQ

  biabır olmaq, rüsvay olmaq; ~ nüfuzdan düşmək.

  Tam oxu »
 • ADI ÇIXMAQ

  qazandığı ada layiq olmamaq, heç nədən məşhurlaşmaq.

  Tam oxu »
 • ADI DƏFTƏRƏ DÜŞMƏK

  hər hansı məqsədlə qeydiyyata alınmaq; nəzarətə götürülmək.

  Tam oxu »
 • ADI DİLLƏRDƏ DASTAN OLMAQ

  məşhurlaşmaq, şöhrəti hər tərəfə yayılmaq; ~ adı dillərə düşmək.

  Tam oxu »
 • ADI DİLLƏRƏ DÜŞMƏK

  məşhurlaşmaq, şöhrəti hər tərəfə yayılmaq; ~ adı dillərdə dastan olmaq, adı dünyanı tutmaq.

  Tam oxu »
 • ADI DÜNYANI TUTMAQ

  məşhurlaşmaq, şöhrəti hər yana yayılmaq; ~ adı dillərdə dastan olmaq, adı dillərə düşmək.

  Tam oxu »
 • ADI HALLANMAQ

  adı tez-tez çəkilmək; barəsində xoş olmayan şeylər danışılmaq.

  Tam oxu »
 • ADI İLƏ BÖYÜSÜN

  “ömrü uzun olsun” mənasında işlədilərək alqış bildirən ifadə, nitq etiketi.

  Tam oxu »
 • ADI İT DƏFTƏRİNDƏ OLMAMAQ

  çox hörmətsiz, avara, işsiz-gücsüz olmaq, sayılmamaq.

  Tam oxu »
 • ADI QALMAQ

  adı olub özü olmamaq, fəaliyyət göstərməmək.

  Tam oxu »
 • ADI QARA GƏLMƏK

  ölmək, yası tutulmaq, yası saxlanmaq (daha çox “adı(n) qara gəlsin” şəklində qarğış kimi işlənir).

  Tam oxu »
 • ADI QIZIL HƏRFLƏRLƏ YAZILMAQ

  yaddaqalan fəaliyyəti, xeyirxah əməlləri ilə adı əbədiləşmək.

  Tam oxu »
 • ADI ÜSTÜNDƏ OLMAQ

  1. Adından bəlli olmaq.  2. Kiminsə himayəsində olmaq.

  Tam oxu »
 • ADI YADINDAN ÇIXMAQ

  başı qarışıq olmaq, həddən artıq qayğılı, fikirli olmaq, qorxudan özünü itirmək; ~ işi başından aşmaq

  Tam oxu »
 • ADINA ÇIXMAQ

  başqasının xidmətini (fikirlərini, əsərini, işini və s.) özününküləşdirmək, mənimsəmək; ~ adına yazmaq

  Tam oxu »
 • ADINA QARA YAXMAQ

  bax: qara yaxmaq.

  Tam oxu »
 • ADINA YAZMAQ

  öz əməlini (günahını və ya xeyirxahlığını) başqasının əməli kimi göstərmək; ~ ayağına yazmaq, adına çıxmaq

  Tam oxu »
 • ADINI BATIRMAQ

  etibarı doğrultmamaq, pis əməlləri ilə nüfuzuna xələl gətirmək.

  Tam oxu »
 • ADINI ÇƏK, QULAĞINI BUR

  barəsində danışıldığı zaman söhbətin üstünə gəlib çıxan adam haqqında; ~ sözünün üstünə çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ADINI ÇƏKMƏK

  söhbət zamanı birini xatırlamaq, haqqında danışmaq; ~ adını dilə gətirmək.

  Tam oxu »
 • ADINI DİLƏ GƏTİRMƏK

  haqqında danışmaq, adını söyləmək, yad etmək; ~ adını çəkmək.

  Tam oxu »
 • ADINI ƏZİZ TUTMAQ

  xətrini istəmək, hörmətlə yad etmək.

  Tam oxu »
 • ADINI GÖYLƏRƏ QALDIRMAQ

  tərifləmək, öymək; ~ adını ucaltmaq.

  Tam oxu »
 • ADINI HALLANDIRMAQ

  bir işlə bağlı adını tez-tez çəkmək, yad etmək (adətən, mənfi mənada).

  Tam oxu »
 • ADINI ÖZGƏDƏN SORUŞMAQ

  çətin vəziyyətə düşmək, işlərin çoxluğundan özünü itirmək; ~ işi başından aşmaq.

  Tam oxu »
 • ADINI TUTMAQ (ÇƏKMƏK)

  xatırlamaq, yad etmək; ~ adını dilə gətirmək.

  Tam oxu »
 • ADINI TUTUB GƏLMƏK

  kiməsə güvənərək yardım almaq üçün ona üz tutmaq.

  Tam oxu »
 • ADINI UCALTMAQ

  tanıtmaq, şöhrətləndirmək; ~ adını göylərə qaldırmaq.

  Tam oxu »
 • ADINI VERMƏK

  xahiş üçün müraciət edərkən başqasının adından, nüfuzundan istifadə etmək.

  Tam oxu »