Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • AY DOLANDI, İL KEÇDİ

  bax: ay ötdü, il dolandı.

  Tam oxu »
 • AY İŞIĞINDA İYNƏ SAPLAMAQ

  gözləri yaxşı görmək.

  Tam oxu »
 • AY ÖTDÜ, İL DOLANDI

  vaxtın keçməsi mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AY PARÇASI

  adətən, qız haqqında: çox gözəl, məftunedici, heyranedici.

  Tam oxu »
 • AYA DEYİR, SƏN ÇIXMA, MƏN ÇIXIM

  çox cazibədar, misilsiz gözəlliyi olan qız haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AYA-GÜNƏ DÖNMƏK

  gec-gec görünmək; ~ bayramdan-bayrama görünmək, gözə dəyməmək, bayram şəkərburasına (aşına) dönmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞA DOLAŞMAQ

  mane olmaq, əngəl olmaq; ~ əl-ayağa dolaşmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞA DÖŞƏNMƏK

  çox yalvarmaq, bir şeyi təkidlə istəmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞA GETMƏK

  ishal olmaq; ~ mədəsi pozulmaq, qarnı açılmaq (işləmək, pozulmaq).

  Tam oxu »
 • AYAĞA QALDIRMAQ

  1. Mübarizəyə sövq etmək.  2. Müalicə etmək, xəstəliyini sağaltmaq; ~ ayaq üstə qoymaq.  3. Əlinə pul gəlməsinə, varlanmasına, maddi cəhətdən müstəqil

  Tam oxu »
 • AYAĞA QALXMAQ

  1. Hərəkata başlamaq, üsyan etmək.  2. Xəstəlikdən sağalmaq, yaxşı olmaq.  3. Maddi cəhətdən artıq müstəqil olmaq, işə başlamaq, pul qazanmaq; ~ özünü

  Tam oxu »
 • AYAĞA SALMAQ

  aşağılamaq, hörmətdən, nüfuzdan, etibardan salmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞA VERMƏK

  kiminsə qarşısında alçaltmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞI AÇILMAQ

  bir yerə gedib-gəlməyə başlamaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞI BÜDRƏMƏK

  səhvə yol vermək, yanılmaq; ~ ayağı sürüşmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI DALINCA GETMƏMƏK

  bax: əldən düşmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI DOLAŞMAQ

  büdrəmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI DÜŞƏRLİ (YÜNGÜL, SAYALI) OLMAQ

  bir işə müsbət təsiri olmaq, xoşqədəm olmaq, uğur gətirmək, gəlişi uğurlu olmaq; ~ ayağı düşmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI DÜŞMƏK

  1. Gəlişi ilə uğur gətirmək, xoşqədəm olmaq; ~ ayağı düşərli (yüngül, sayalı) olmaq.  2. Təsadüfən, yolüstü bir yerə gəlmək; ~ yolu düşmək

  Tam oxu »
 • AYAĞI KƏSİLMƏK

  bir yerə gəlib-getməmək, əlaqəsini kəsmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI SÖZÜNƏ BAXMAMAQ

  bərk yorulmaq, çətin yerimək, səndirləmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI SÜRÜŞMƏK

  yanlışlığa yol vermək; ~ düz yoldan çıxmaq, ayağı büdrəmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI YER ALMAQ

  ürəklənmək, özünü inamlı hiss etmək, yerini möhkəmlətdikcə dili uzun olmaq, özünə güvənmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞI YER TUTMAQ

  1. Gəzə bilmək, yeriməyə başlamaq.  2. Güclənmək, özünə inamı artmaq; ~  ayağı yer almaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞI YERDƏN ÜZÜLMƏK

  gözlənilməz hadisədən bərk  təsirlənmək, həyəcanlanmaq, qorxmaq; ~ ayağının altından yer qaçmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞI YIĞILMAQ

  bir yerə gediş-gəlişi dayandırmaq; ~ əl çəkmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞIM HARA, BAŞIM ORA

  bir yerdən çıxaraq hələ hara gedəcəyini dəqiqləşdirməyən adamın işlətdiyi ifadə.

  Tam oxu »
 • AYAĞIMI DA QOYMARAM (BASMARAM)

  bir yerə qəti olaraq getməmək qərarını bildirərkən işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AYAĞINA APARMAQ

  bax: ayağına gətirmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINA ÇAĞIRMAQ

  yanına gəlməsini tələb etmək.

  Tam oxu »
 • ... AYAĞINA ÇIXMAQ

  qayğı, hörmət və ehtiram əlaməti olaraq kimisə qarşılamaq üçün qatar, avtobus və s. dayanacağına gəlmək

  Tam oxu »
 • AYAĞINA DURMAQ

  hörmət və ehtiram göstərmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINA DÜŞMƏK

  birinin qabağında diz çökərək yalvarmaq, kömək istəmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINA GETMƏK (GƏLMƏK)

  iradəsinin əleyhinə olaraq xahiş üçün kiminsə hüzuruna getmək (gəlmək) məcburiyyətində qalmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞINA GƏTİRMƏK

  kimisə aşağılamaq məqsədilə yanına gəlməyə məcbur etmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINA YAZMAQ

  xoşagəlməz, mənfi söz və ya hərəkəti başqasının adı ilə bağlamaq; ~ adına çıxmaq, adına yazmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞINDA QALMAQ

  borclu qalmaq; ~ boynunda qalmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞINDAN ÇƏKMƏK

  mane olmaq, paxıllıq etmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINDAN DAŞ ASILMAQ

  işi ləng getmək, gec həll olmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞINDAN SİLMƏK

  borcunu ləğv etmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI ÇƏKMƏK

  bir yerə daha gedib-gəlməmək; ~ ayağını kəsmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI DİRƏMƏK

  öz fikrindən, dediyindən dönməmək, inadkar olmaq, tərslik etmək; ~ iki ayağını bir başmağa dirəmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI KƏNDİRLƏMƏK

  evləndirmək; ~ baş-göz eləmək, əl-ayağını bir yerə yığmaq, başını bağlamaq, başını bənd etmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI KƏSMƏK

  üzülüşmək, bir yerə daha gedib-gəlməmək, gediş-gəlişi kəsmək, qapısını açmamaq; gedib-gəlməsinə icazə verməmək, əlaqəni kəsməyə məcbur etmək; ~ əl-aya

  Tam oxu »
 • AYAĞINI QOYDUĞU YERƏ BAŞINI QOYMAQ

  kimi isə fanatikcəsinə dəstəkləmək, uğrunda ölməyə hazır olmaq.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI SÜRÜMƏK

  bir yerə və ya  bir buyruğun ardınca könülsüz getmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI TAPDALAMAQ (BASMAQ)

  bax: quyruğunu basmaq (tapdalamaq).

  Tam oxu »
 • AYAĞINI YERDƏN GÖTÜRÜR

  az-çox işlək vəziyyətdə olan avtomobil haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI YERƏ VURMAQ

  hirslənmək, qeyzlənmək.

  Tam oxu »
 • AYAĞINI YORĞANINA GÖRƏ UZATMAQ

  öz imkanlarına görə hərəkət etmək, imkanına görə yaşamaq.

  Tam oxu »