Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • AR GƏLMƏK

  utanmaq; ~ xəcalət çəkmək, özünə sığışdırmamaq.

  Tam oxu »
 • ARA DÜZƏLTMƏK

  barışdırmaq, yaxınlaşdırmaq, vasitəçilik etmək, mehribanlıq yaratmaq; ~ ara sazlamaq.

  Tam oxu »
 • ARA QARIŞDI, MƏZHƏB İTDİ

  qarışıqlıq düşmüş, xaos yaranmış vəziyyət, situasiya haqqında; ~ kimin əlinin kimin cibində olduğu bilinməmək

  Tam oxu »
 • ARA QARIŞDIRMAQ

  xaos, qarışıqlıq yaratmaq; ~ ara vurmaq, ara qatmaq, araya girmək, nifaq salmaq, çaxnaşma salmaq, ləc salmaq, ocağa odun atmaq, odun üstünə yağ tökmək

  Tam oxu »
 • ARA QARIŞMAQ

  qarışıqlıq düşmək; ~ kimin əlinin kimin cibində olduğu bilinməmək,  bir-birinə dəymək (qarışmaq), qiyamət qopmaq

  Tam oxu »
 • ARA QATMAQ

  bax: ara qarışdırmaq.

  Tam oxu »
 • ARA QIZIŞDIRMAQ

  vəziyyəti gərginləşdirmək.

  Tam oxu »
 • ARA SAZLAMAQ

  bax: ara düzəltmək.

  Tam oxu »
 • ARA SÖZÜ

  şayiə, yalan xəbər, uydurma.

  Tam oxu »
 • ARA VERMƏK

  dayanmaq, fasilə etmək.

  Tam oxu »
 • ARA VURMAQ

  münasibətləri korlamaq, kimləri isə küsdürmək, əlaqələrini kəsmək; ~ ara qarışdırmaq, araya girmək, ləc salmaq, suyu bulandırmaq, söz aparıb-gətirmək

  Tam oxu »
 • ARA YERDƏ QALMAQ

  sahibsiz, kimsəsiz, əlacsız qalmaq; ~ ortalıqda qalmaq.

  Tam oxu »
 • ARABA İLƏ DOVŞAN TUTMAQ

  1. Bir şeyi tədbirlə, hiylə və siyasətlə əldə etməyi bacarmaq.  2. Çox ləng işləmək, bir işi çox ağır, yavaş görmək

  Tam oxu »
 • ARABANI ATDAN QABAĞA KEÇİRMƏK

  bir işi sistemsiz görmək, ardıcıllığı pozmaq, məntiqsiz hərəkət etmək.

  Tam oxu »
 • ARABANIN BEŞİNCİ TƏKƏRİ

  lazımsız, heç nəyə yaramayan artıq bir şey.

  Tam oxu »
 • ARABANIN TƏKƏRİNƏ ÇOMAQ SOXMAQ

  mane olmaq, əngəl yaratmaq; ~ qabağına kötük itələmək.

  Tam oxu »
 • ARADA PƏRDƏ SAXLAMAQ (OLMAQ)

  bax: pərdə saxlamaq.

  Tam oxu »
 • ARADAN ÇIXARMAQ

  xilas etmək, çətin vəziyyətdən qurtarmaq, qaçırmaq, özü ilə aparmaq; ~ dal qapıdan ötürmək.

  Tam oxu »
 • ARADAN ÇIXMAQ

  qaçmaq, qaçıb gizlənmək, əkilmək; təhlükədən qurtulmaq, xilas olmaq; ~ gözdən oğurlanmaq, canını qurtarmaq

  Tam oxu »
 • ARADAN GÖTÜRMƏK

  yox etmək, öldürmək, mane olan qüvvələri təmizləmək; ~ axırına çıxmaq, ortadan götürmək (qaldırmaq), başını əkmək, başını yemək, başını batırmaq, sapa

  Tam oxu »
 • ARADAN QALDIRMAQ

  maneəni dəf etmək, qaydaya salmaq.

  Tam oxu »
 • ARADAN QALXMAQ

  yox olmaq, ləğv edilmək.

  Tam oxu »
 • ARADAN PƏRDƏNİ GÖTÜRMƏK

  bax: pərdəni götürmək.

  Tam oxu »
 • ARALARI DƏYMƏK

  küsüşmək, bir-birindən incimək; ~ araları soyumaq (sərinləmək).

  Tam oxu »
 • ARALARI SOYUMAQ (SƏRİNLƏMƏK)

  əlaqələri zəifləmək, münasibətləri korlanmaq; ~ araları dəymək, aralarından qara pişik keçib, qapısını açmamaq

  Tam oxu »
 • ARALARINDA SÖZ OLMAQ

  inciklik, narazılıq yaranmaq.

  Tam oxu »
 • ARALARINDAN QARA PİŞİK KEÇİB

  aralarında tez-tez dava-dalaş olan küsülü adamlar haqqında işlədilən ifadə; ~ araları soyumaq (sərinləmək)

  Tam oxu »
 • ARALARINDAN SU KEÇMƏMƏK

  çox yaxın, mehriban, möhkəm dost olmaq.

  Tam oxu »
 • ARALIĞA SÖZ QATMAQ

  söhbət zamanı əsas məsələdən danışmamağa, fikri yayındırmağa çalışmaq; ~ araya söz qatmaq (salmaq), söhbəti fırlatmaq

  Tam oxu »
 • ARALIQ ADAMI

  vasitəçi, aradüzəldən; xəbərçi, xəbər aparıb-gətirən.

  Tam oxu »
 • ARAM VERMƏK

  fasilə vermək, yavaşıtmaq.

  Tam oxu »
 • ARANA-DAĞA GETMƏK

  söhbət zamanı mətləbdən uzaqlaşmaq, ordan-burdan, rabitəsiz danışmaq.

  Tam oxu »
 • ARANDA TUTDAN, DAĞDA QURUTDAN OLMAQ

  hər şeydən məhrum olmaq, maddi itkiyə məruz qalmaq; ~ əli çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ARANI AÇMAQ

  yaxınlaşmaq, sıxıntını, utancaqlığı aradan qaldırmaq; ~ pərdəni götürmək.

  Tam oxu »
 • ARANI DAĞA, DAĞI ARANA DAŞIMAQ (APARMAQ)

  müəyyən bir məsələ haqqında çox fikirləşmək, dərin fikrə getmək, götür-qoy etmək.

  Tam oxu »
 • ARANI KƏSMƏK

  münasibətə son qoymaq, get-gəli dayandırmaq.

  Tam oxu »
 • ARANI QATMAQ

  kiminsə işlərinə mane olmaq, cəncəl, qalmaqal salmaq; ~ isti aşına soyuq su qatmaq.

  Tam oxu »
 • ARANI SAZ ELƏMƏK

  dostlaşmaq, yaxşı münasibətlər qurmaq, daha da mehriban olmaq; ~ arası düzəlmək, arası kök (saz) olmaq

  Tam oxu »
 • ARANI SOYUTMAQ

  əlaqələri zəifləmək, get-gəli, ünsiyyəti azaltmaq.

  Tam oxu »
 • ARASI AÇIQ OLMAQ

  yaxın olmaq, səmimi münasibət qurmaq, hər sözü yanında danışa bilmək.

  Tam oxu »
 • ARASI AÇILMAQ

  yaxınlaşmaq, dostlaşmaq, daha yaxın olmaq.

  Tam oxu »
 • ARASI DƏYMƏK

  bax: araları dəymək.

  Tam oxu »
 • ARASI DÜZƏLMƏK

  münasibətləri yaxşılaşmaq; ~ aranı saz eləmək.

  Tam oxu »
 • ARASI KƏSİLMƏMƏK

  fasilə verməmək, bitməmək, qurtarmamaq, davam etmək; ~ ardı-arası kəsilməmək, ardı kəsilməmək.

  Tam oxu »
 • ARASI KÖK (SAZ) OLMAQ

  münasibətləri yaxşı olmaq; ~ aranı saz eləmək.

  Tam oxu »
 • ARASI OLMAQ

  əlaqəsi, dostluğu olmaq; xoşlamaq, istəmək.

  Tam oxu »
 • ARASI SOYUMAQ

  bax: araları soyumaq (sərinləmək).

  Tam oxu »
 • ARATA QOYMAQ

  toxum səpməzdən əvvəl şumu suvarmaq.

  Tam oxu »
 • ARATI ÇIXMAQ

  müəyyən dərəcədə quruyaraq səpin üçün münasib hala gəlmək.

  Tam oxu »
 • ARATI QAÇMAQ

  çox qurumaq (torpaq haqqında), lazımi dərəcəni keçmək.

  Tam oxu »