Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • AC QOYMAQ

  ruzisini kəsmək, gəlir mənbəyindən məhrum etmək, dolanışığına qəsdən  mane olmaq; ~ çörəyinə bais olmaq, çörəyini kəsmək

  Tam oxu »
 • AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM

  riskli işlərə girişməmək, mübahisələrə qoşulmamaq, qətiyyətli olmamaq mənasında işlədilən ifadə; ~ az aşım, ağrımaz başım

  Tam oxu »
 • AC-YALAVAC QOYMAQ

  hər şeydən məhrum etmək, var-yoxunu əlindən almaq, müflis etmək, dilənçi halına salmaq; ~ ac qoymaq.

  Tam oxu »
 • ACI ÇƏKMƏK

  çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞA DÜŞMƏK

  inad etmək, tərslik etmək; ~ prinsip aparmaq.

  Tam oxu »
 • ACIĞA SALMAQ

  bərk hirsləndirmək, öz hərəkəti, ya sözü ilə başqasının tərslik etməsinə səbəb olmaq.

  Tam oxu »
 • ACIĞI GƏLMƏK

  xoşlamamaq, xoşu gəlməmək, bəyənməmək; ~ zəhləsi getmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞI TUTMAQ

  hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ ağlı başından çıxmaq (getmək), cin atına minmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

  bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).

  Tam oxu »
 • ACIĞINI BOĞMAQ

  hirsini, acığını büruzə verməmək; ~ səbrini basmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq, hirsini boğmaq (cilovlamaq)

  Tam oxu »
 • ACIĞINI TÖKMƏK

  hirslənmək, acıqlanmaq, acı sözlər demək; ~ hirsini üstünə tökmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞINI ÜSTÜNƏ TÖKMƏK

  bax: acığını tökmək.

  Tam oxu »
 • ACIQ ÇIXMAQ

  bax: heyif çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ACIQ VERMƏK

  qəsdən hirsləndirmək, qıcıqlandırıcı hərəkətlər etməklə kimdənsə əvəz çıxmaq, acıqlandırmaq; ~ yanıq vermək, yandı-qındı vermək

  Tam oxu »
 • ACINDAN BİTİNİ YEMƏK

  bax: acından günorta durmaq.

  Tam oxu »
 • ACINDAN GÜNORTA DURMAQ

  çox kasıb yaşamaq, yeməyə heç nə tapmamaq; ~ qəpiyə güllə atmaq, acından köpük qusmaq, acından bitini yemək, cibində siçаnlаr oynamaq

  Tam oxu »
 • ACINDAN KÖPÜK QUSMAQ

  çox kasıb olmaq; ~ acından günorta durmaq, qəpiyə güllə atmaq, acından bitini yemək.

  Tam oxu »
 • ACINDAN QARNI FİT ÇALMAQ

  bax: qarnı fit çalmaq.

  Tam oxu »
 • ACINDAN ÖLMƏK

  həddən artıq kasıb olmaq; ~ acından günorta durmaq, qəpiyə güllə atmaq, acından köpük qusmaq, acından bitini yemək, cibində siçаnlаr oynamaq

  Tam oxu »
 • AÇARAM SANDIĞI, TÖKƏRƏM PAMBIĞI

  gizli olan bir işi faş etməklə hədələmək, şantaj etmək məqsədilə işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AÇARINI İTİRMƏK

  özünü idarə edə bilməmək,  danışdığı sözün, etdiyi hərəkətin məsuliyyətini dərk etməmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ BAŞLA

  dərin düşünərək, götür-qoy edərək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ GÖZLƏ BAXMAQ

  hər şeyə realist yanaşmaq, həqiqəti görmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QALMAQ

  həll olunmamaq, bir işi aydınlaşdırmadan yarımçıq qoymaq, problemin həllinə nail olmamaq.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QAPI GÜNÜ

  hər hansı müəssisə və ya təşkilatla yaxından tanış olmaq məqsədilə ayrılmış gün.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QIFILA AÇAR SALMAQ

  mənasız işlərlə məşğul olmaq, məqsədi bilinməyən işlərə girişmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ ÜRƏKLƏ

  səmimi, ürəkdən, xoş niyyətlə.

  Tam oxu »
 • AÇIL BAŞIMDAN!

  dan. “rədd ol, məni narahat etmə” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AÇILMAYAN QAPILARI AÇMAQ

  çətinlikləri aradan qaldırmaq, çox çətin olan işləri həll etmək.

  Tam oxu »
 • AÇMADIĞI QAPI QALMAMAQ (QOYMAMAQ)

  bax: döymədiyi qapı qalmamaq (qoymamaq).

  Tam oxu »
 • AD ALMAQ

  yaxşı işinə görə şöhrətlənmək; ~ ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ÇIXARMAQ

  yaxşı və ya pis əməlləri ilə tanınmaq, məşhur olmaq; ~ barmaqla göstərilmək, ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ELƏMƏK

  nişanlamaq, adaxlamaq.

  Tam oxu »
 • AD QAZANMAQ

  bax: ad çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • AD QOYMAQ

  1. Yaxşı işləri ilə adını əbədiləşdirmək, şöhrət qazanmaq (bu mənada “ad qoyub getmək” şəklində də işlənir)

  Tam oxu »
 • ADAM ARASINA ÇIXARMAQ

  yetişdirmək, cəmiyyət içinə çıxarmaq; ~ ortalığa çıxarmaq, adam eləmək, üzə çıxarmaq. 

  Tam oxu »
 • ADAM ARASINA ÇIXMAQ

  cəmiyyət içinə çıxmaq, mədəni insanların əhatəsində olmaq; ~ adam içinə çıxmaq, üzə çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM CİLDİNDƏN ÇIXMAQ

  tanınmaz hala düşmək, əvvəlki görkəmini dəyişmək.

  Tam oxu »
 • ADAM CİLDİNƏ DÜŞMƏK

  yaxşılaşmaq, yaxşı zahiri görünüşü ilə diqqəti cəlb etmək; ~ özünə əl gəzdirmək.

  Tam oxu »
 • ADAM ELƏMƏK

  tərbiyə vermək, böyütmək, oxutmaq, yetişdirmək; ~ ortalığa çıxarmaq, adam arasına çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM İÇİNƏ ÇIXMAQ

  bax: adam arasına çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM SALMAQ

  1. Vasitəçi göndərmək.  2. Kimi isə axtarmaq üçün bir başqasını yollamaq.

  Tam oxu »
 • ADAM SAYMAMAQ

  saymamaq, hesablaşmamaq; özünü yekəxana aparmaq; ~ adam yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • ADAM YERİNƏ QOYMAMAQ

  saymamaq, hesablaşmamaq, hörmət etməmək; ~ adam saymamaq, heç saymaq, it yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • ADAMA DIRMAŞMAQ

  sırtıqlıq etmək, özünü çox açıq-saçıq aparmaq.

  Tam oxu »
 • ADAMA GƏL-GƏL DEYİR

  bax: gəl-gəl deyir.

  Tam oxu »
 • ADAMLIQDAN ÇIXMAQ

  insani keyfiyyətlərini itirmək, kobud və xoşagəlməz olmaq.

  Tam oxu »
 • ADAMLIQDAN SALMAQ

  hörmətsiz etmək; ~ abırdan salmaq.

  Tam oxu »
 • ADDIM ATMAQ

  təşəbbüs etmək, yeni bir işə başlamaq.

  Tam oxu »
 • ADDIMINI KƏNARA QOYMAMAQ

  yanlış işdən, hərəkətdən çəkinmək, müəyyən çərçivədə davranmaq, cızığından çıxmamaq.

  Tam oxu »