LüğətlərAzərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TEKTONİ́K

sif. [ yun. ] geol.
1. Yer qabığının hərəkətinə və deformasiyasına aid olan, onun nəticəsi olan. Tektonik zəlzələ. Tektonik dağlar.
2. Yer qabığının quruluşu və inkişafına aid olan. Tektonik xəritə. Tektonik dövr.

Etimologiya

  • TEKTONİK yun. tektonikos – tikintiyə aid
TEKSTOLOGİYA
TEKTÓNİKA

Digər lüğətlərdə