LüğətlərAzərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TÉXNİKA

[ yun. technike – bacarıq, ustalıq]
1. İctimai istehsalda tətbiq edilən alət və vasitələrin məcmusu, habelə insanın onları öyrənmək, tətbiq etmək və təkmilləşdirmək sahəsindəki fəaliyyəti. Elm və texnika. Texnikanın inkişafı. Elm və texnikanın nailiyyətləri. Qabaqcıl texnika.
// top. Maşınlar, mexaniki alətlər, qurğular. Texnikanı qorumaq. Kənd təsərrüfatı texnikası. Texnikanı təmir etmək. Hərbi texnika.
2. Hər hansı bir işdə, sənətdə istifadə olunan professional üsulların məcmusu. Şahmat oyununun texnikası.
◊ Təhlükəsizlik texnikası – iş şəraitinin təhlükəsizliyini təmin edən vasitələr və üsullar sistemi.
TÉXNİK
TEXNİKİ́

Digər lüğətlərdə