ZİVƏ

(Bakı, Lənkəran, Ordubad)
paltar sərilən ip. – Bizim yerdə paltarı yuyub ziviyə sərəllər (Ordubab)
ZİVDİ
ZİVİRD

Digər lüğətlərdə