ACIMAQ

Acıqlanmaq; hirslənmək. (Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ACALMAQ
ACMAQ

Digər lüğətlərdə