ALƏMŞAD

aləmin sevinci, dünyanın şadlığı; dünyanın övladı.
ALƏMSUZ
ALƏMŞƏN