ALƏMNUR

dünyanın nuru, aləmin işığı; işıq aləmi.
ALƏMNAR
ALƏMSUZ