ALACAN

can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli.
ALABİKƏ
ALAGÖZ