ALCAN

can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli.
ALBİNA
ALCANƏ