ALMAYƏ

dadlı meyvə və ağacı; götürmə, alma; dəyişmə.
ALMAS
ALMAYI