ANCILAYIN

Elə, onun kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANARU
ANDA