ARIĞINAQ

Arıq sözünün azaltma dərəcəsi; arıqtəhər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Paşa gördü xalxalda iki uzun orta, arığınağ, çöpüylü qulan bağlanıb, bildi ki, Həsən xanın ona peşkəş çəkdiyi attar bulardı... (“Koroğlu”) (Hümmət Əlizadə)

ARI
ARITMAQ