ARŞUN

Arşın, uzunluq ölçüsü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARŞINLIQ
ART