ART

Ard, arxa, bel. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARŞUN
ARTUQ

Digər lüğətlərdə