ARAM-ARAM

aram-aram bax yavaş-yavaş

ARALIQ
ARAMAQ

Digər lüğətlərdə