AUDİTORİYA

AUDİTORİYA (ali məktəbdə), DƏRS OTAĞI, SİNİF (orta məktəbdə), ZAL

ATÜSTÜ
AUKSİON

Digər lüğətlərdə