AVAND

Bu söz tarixən onand kimi olub, on isə “sağ” deməkdir, “səmt” mənasında işlədilir (tərs- onand deyirik). “Uğur” anlamını əks etdirir. Onalmaq sözü də burdandır, “sağalmaq” deməkdir (ayınmaq kimi də işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AUTVELLİNQ
AVANQARD

Значение слова в других словарях