Слово AB-NEYSAN в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: ab-leysan.

← AB-LEYSAN

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı. Pəri əhvalatı bilib, gözü

AB-NİYSAN →

Bax: ab-neysan.