Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBRAZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət.
← OBLOMOVÇULUQ

is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı.

OBRAZLI →

sif. [rus. obraz sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s.