bax vay 1-ci mənada.
← VAĞZALI

is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı.

VAHƏ →

is. [ər.] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə.