Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti / A

Cəmi – 6867, məqalələr «A» – 641