Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • CANCUR

  (Bolnisi, Borçalı, Çənbərək, Qazax) bax cancul. – Cancurdan yaxşı mürəbbo:lor <mürəbbə olur> (Borçalı)

  Tam oxu »
 • CANDİŞ

  (Meğri) zəhmətkeş, əməksevər. – Bı Mila:yim kimin candiş adam bırda tapbassan

  Tam oxu »
 • CANDONU

  (Quba) canlıq

  Tam oxu »
 • CA:NƏMƏX’

  (Şəki) kiflənmək. – Toxumu tökərix’ elə yerə ki, nəm çəhməsin, ca:- nəməsin, göyərməsin

  Tam oxu »
 • CANƏVİ

  (Laçın) qolsuz, isti köynək

  Tam oxu »
 • CANƏZİRRƏMMƏG

  (Şamaxı) naxoşlamaq

  Tam oxu »
 • CANƏZİRRİG

  (Şamaxı) naxoşluq. – Canəzirrig adamın canın üzür

  Tam oxu »
 • CANXIRID

  canxırıd eləməx’: (Qarakilsə) yaxa qurtarmaq. – Gördüm mının əlinnən canxırıd eliyəmiyəcəm, əkildim

  Tam oxu »
 • CANQA

  I (Zəngəzur) kök. – Hajqurban oğlu Asdan canqa adamdı II (Qax, Şəki) qoçu. – Alı kəndin canqasıydı keçmişdə (Qax)

  Tam oxu »
 • CANQALIX

  (Qax) qoçuluq. – Alının canqalıxda adı çıxmışdı

  Tam oxu »
 • CANQI

  (Daşkəsən) əkinə yararsız (sahə). – O yer ki daşdıxdı, əkinə-piçinə yaramey, canqı yerdi

  Tam oxu »
 • CANNA

  (Zaqatala) bax cana. – Ho canna adamdı

  Tam oxu »
 • CANNAÇƏX’MƏ

  (Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Yevlax) xörək adı (qaynadılmış süd ilə suyun içinə tökülmüş düyünün həlimi süzüləndən sonra üzərinə yağ əlavə edilir)

  Tam oxu »
 • CANNIĞ

  (İsmayıllı, Salyan, Şamaxı) sırıqlı. – Kişiyçün yaydan cannığ hazırramışuğ (İsmayıllı); – Qışda cannığ giyəndə adamın canı qızır (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • CANNIX

  (Kürdəmir, Oğuz, Zəngilan) bax cannığ. – Qışdı, cannıx gey, so:ğ olar (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • CANSİLƏN

  (Cəbrayıl) qətfə

  Tam oxu »
 • CANTÖVRÜ

  (Ordubad) tələsik

  Tam oxu »
 • CAR

  (Ordubad) qurudulmuş bataqlığın yerində qazılmış arx. – Qalxoççılar bü:n carda işlədilər

  Tam oxu »
 • CARCAR

  (Culfa, Naxçıvan, Ordubad, Salyan, Şərur, Zəngilan) dəmir dişli, dəstəli kötük (taxıl döymək üçün). – Carcar indi işdənmir, o vaxtdar onnan taxıl döyə

  Tam oxu »
 • CARCI

  (Balakən, Çənbərək, Xanlar, Kəlbəcər, Qarakilsə, Qazax, Tovuz) evin pərdisinin üstündən döşənən çırpı və ya xırda ağac

  Tam oxu »
 • CARCILAMAX

  (Balakən, Çənbərək, Hamamlı, Xanlar, Kəlbəcər, Qarakilsə, Qazax, Tovuz) carcı ilə örtmək. – Qar yağmamış damın üsdünü carcılamax yaxşıdı (Çənbərək); –

  Tam oxu »
 • CARCU

  (Kəlbəcər) bax carcı. – Carcunu pərdinin üsdünnən dama döşü:rüx’

  Tam oxu »
 • CARCUR

  I (Kürdəmir) qadın şalvarı növü – Arvadlar carcur giyərdi qabaxlar II (Balakən) kiçik

  Tam oxu »
 • CARÇI

  (Kürdəmir) kuryer. – Carçı kəssovetindo:lur

  Tam oxu »
 • CAROV

  (Dərbənd) quyruqsuz qoyun. – Carovu neyçü tutmisən?

  Tam oxu »
 • CARRAMAX

  I (Gəncə, Qazax, Mingəçevir, Şamaxı, Şəmkir, Tovuz, Ucar) yuyandan sonra pak etmək <arxda, çayda>

  Tam oxu »
 • CARTANBEL

  (Sabirabad) artırma. – Hacali bi öy tikdirib, ö:ün dalınnan bi yaxşı cartanbel qoydurub, adamın lap həvəsi gəlir

  Tam oxu »
 • CAVAL

  (Qax, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala) bax cabal

  Tam oxu »
 • CAVAM

  cavam yeməx’: (Meğri) öyrəşmək, vərdiş etmək. – Sizin qolları:z kələntiyə cavam yemiyip

  Tam oxu »
 • CAVIN

  (Ağdaş, Mingəçevir) bax cabın

  Tam oxu »
 • CAVZALI

  (Qax) hirsli, əsəbi. – Hoynan sələmə bala, cavzalıdı

  Tam oxu »
 • CAYDIMAX

  (Cəbrayıl, Zəngilan) yolundan çıxmaq. – Sən gedə-gedə caydırısan ha, özu͂: yığışdı (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • CAYDIRMAX

  (Beyləqan) yayınmaq. – Bu gün hara caydırmışdın?

  Tam oxu »
 • CAYLAX

  (Kürdəmir) kök, canlı <heyvan>. – Bizim gamış sizinkinnən caylaxdı

  Tam oxu »
 • CAYMAĞ

  (Lənkəran) bax caydımax. – Balama, sən gənə caydu:n?

  Tam oxu »
 • CAYMƏĞ

  (Lerik) çaşmaq

  Tam oxu »
 • CAZERİ

  (Qazax) köhnə sistemli tüfəng adı. – Cazeriyi ağızdan, lülədən dolduruv atallardı

  Tam oxu »
 • CECƏ

  (Zaqatala) göy soğan. – Şorbaya cecə töksən, pis olmaz

  Tam oxu »
 • CECƏX’

  (Qazax) yabanı bitki adı. – Cecəx’dən çay qoyarıx

  Tam oxu »
 • CECİK

  (Kürdəmir) bax cejix’

  Tam oxu »
 • CEDLİ

  (Borçalı) arıq

  Tam oxu »
 • CEJƏX’

  ( Ağdam) dəni təmizlənmiş qarğıdalı qıçası

  Tam oxu »
 • CEJİX’

  (Gəncə) paça. – Dünən gedəndə buzun üsdə sürüşdüm, əyağımın biri sağa getdi, biri sola, cejiyim ayrıla qaldı

  Tam oxu »
 • CEJİK

  (Ucar) dalaşqan

  Tam oxu »
 • CENCƏRƏ

  (Cəbrayıl) hanada arğac keçirilən qalın ip

  Tam oxu »
 • CESPƏR

  (Quba) mərz. – Bizim cespərin yanında bir qaranquş ülüb

  Tam oxu »
 • CEŞDƏ

  (Şəki) özbaşına. – Donuzun balaları heylə ceşdə hərrənir

  Tam oxu »
 • CEY

  (Şahbuz) tayfa, nəsil

  Tam oxu »
 • CEYBİR

  ceybir olmax: (Xanlar) əlbir olmaq. – Muradnan Əli ceybir oluflar

  Tam oxu »
 • CEYDAM

  (Qazax, Gədəbəy) mitil. – Ceydamın pütüncə təzələdim yorğanın (Gədəbəy)

  Tam oxu »