Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GÖBƏX’

  (Təbriz) tayfa. – Qaçabəyli göbəyi indi təxtəqapı olupdi

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏX’

  (Zəngilan) böyrək. – Həkimlər de:r ki, göbələyində daş var

  Tam oxu »
 • GÖBƏR

  (Oğuz) bax köbər

  Tam oxu »
 • GÖBƏRƏX’

  (Cəbrayıl) bax göbələx’

  Tam oxu »
 • GÖD

  (Şuşa) bax god

  Tam oxu »
 • GÖDƏ

  (Bakı) 1. qarın 2. mədə

  Tam oxu »
 • GÖDƏX’ÇƏ

  (Basarkeçər, Tovuz, Zəngilan) bax gödəkcə. – Elə gödəx’cə də gərix’ kimi olur, arvatdar geyir onu (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏ

  (Kürdəmir) qolsuz sırıqlı (qadın üçün)

  Tam oxu »
 • GÖDƏKDÜLÜS

  (Qazax) çoxbilmiş

  Tam oxu »
 • GÖDƏLBƏ

  (Bakı, Salyan, Yardımlı) 1. çoxyeyən, qarınqulu (Bakı) 2. tamahkar (Salyan). – Nurılla yaman gödəlbə adamdı (Salyan); – Bı uşağ çox gödəllədi (Yardıml

  Tam oxu »
 • GÖDƏN

  (Ağdam, Bakı, Bolnisi, Mingəçevir, Şəmkir, Tovuz) bax gödə. – O boyda yiməyi gödəninə hancarı sığışdırdın (Tovuz)

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBAĞIRSAX

  (Şəmkir, Tovuz) düz bağırsaq. – Gödənbağırsağı itdərə tulla, tişdərni dəyişsinnər

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBAĞIRSIX

  (Füzuli) bax gödənbağırsax. – Bağırsıx cürbəcürdü: şirin bağırsıx, ajı bağırsıx, gödənbağırsıx

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBIL

  (Kürdəmir) bax gödəlbə

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBOĞAZ

  (Xanlar) bax göbəlbə

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBUCAX

  (Qazax) bax gödəlbə

  Tam oxu »
 • GÖDMƏK

  (Qax) kiçik kötük

  Tam oxu »
 • GÖDUL

  (Quba) çox işlənməkdən gödəlmiş, kiçilmiş alət

  Tam oxu »
 • GÖDÜL

  (Qax) yağda bişirilən xəmir xörəklərindən birinin adı

  Tam oxu »
 • GÖDÜŞ

  (Cəlilabad, Lənkəran) bax qoduş. – Gödüşin içində bi az do:ğa var (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • GÖƏBAXAN

  (Ağdərə) körpə quzu saxlanılan yer

  Tam oxu »
 • GÖƏBƏRC

  (Cəlilabad) faizlə, müamilə ilə verilən borc. – Göəbərc, yanı ki, bi pıta pıt yarım borc vereydün

  Tam oxu »
 • GÖƏRİ

  (Xanlar) gömgöy

  Tam oxu »
 • GÖƏRTMƏ

  (Zəngilan) göyöskürək

  Tam oxu »
 • GÖƏZƏ

  (Başkeçid, Borçalı) xəsis. – Göəzə öz malın yiməz (Başkeçid)

  Tam oxu »
 • GÖƏZƏLİX’

  (Goranboy) acgözlük ◊ Göəzəlix’ eləməx’ – acgözlük etmək. – Ay oğul, göəzəlix’ eləmə, az yi, səni incidər

  Tam oxu »
 • GÖGEYİN

  (Kürdəmir) acgöz, tamahkar. – Yamanca gögeyin adamsan (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • GÖGƏNDAZ

  (Kürdəmir) göyümtül. – Nemissərin gögəndaz mahuddan paltarı olurdu

  Tam oxu »
 • GÖGƏVAR

  (Quba) göyərti. – Həyitdə xeylağ gögəvar əkmişəm

  Tam oxu »
 • GÖGİ

  (Qax) qarğıdalı xingalı. – Gögi çox şirin oliy

  Tam oxu »
 • GÖGÖ:ÜN

  (Salyan) bax gögeyin. – Gögö: ün adam hər nə olsa yiyər

  Tam oxu »
 • GÖGÜR

  (Qazax) kəfgir

  Tam oxu »
 • GÖHƏRİ

  (Qubadlı) armud növü. – Göhəri yayda yetişən armutdu

  Tam oxu »
 • GÖLƏS

  (Qax) əvəlik. – Elə göləsi aş isdiyam <istəyirəm>

  Tam oxu »
 • GÖLƏŞ

  (Ordubad, Şərur) göl. – Bıralar dərya olub, göləş olub (Şərur)

  Tam oxu »
 • GÖLÜX’

  (Şahbuz) daxma. – Gölüx’də özümüz yatırıx

  Tam oxu »
 • GÖMBƏ

  (Dərbənd) 1. məc. kök 2. kətə

  Tam oxu »
 • GÖMBƏLƏMGÖY

  (Ağcabədi) gömgöy. – Yorğanın üzünə gömbələmgöy çit çəx’dim

  Tam oxu »
 • GÖMƏŞİMƏX’

  (Gədəbəy) soyuqdan donmaq. – Ağız, vallah ələ:ğım elə göməşi:f ki, tutduğumu da bilmirəm

  Tam oxu »
 • GÖMĞUL

  (Cənubi Azərbaycan) bax gombul

  Tam oxu »
 • GÖMÜ

  (Kəlbəcər) dirək basdırmaq üçün qazılmış çala. – Gömü qazıf basdıreylər dirəyi

  Tam oxu »
 • GÖ:N

  (Ucar) bax göyö:ün

  Tam oxu »
 • GÖNCƏ

  (Şərur) cöngə

  Tam oxu »
 • GÖNTÖY-GÖNTÖY

  (Gədəbəy) tərstərs. – Nə: maηa göntöy-göntöy baxersaη; – Göntöy-göntöy danışma:η

  Tam oxu »
 • GÖNÜG

  (Şamaxı) görməmiş. – Gönüg adamdı, ona nə deyim

  Tam oxu »
 • GÖÖD

  (Qax) zibil

  Tam oxu »
 • GÖÖDDUX

  (Qax) zibillik. – Gööddux qaya başındadı

  Tam oxu »
 • GÖRBƏX’

  (Böyük Qarakilsə) bax göbələx’

  Tam oxu »
 • GÖRƏLİ

  (Borçalı, Qazax) nişanlı oğlan və qızın valideynlərinin bir-birilərinə apardıqları sovqat

  Tam oxu »
 • GÖRƏNƏ

  (Telavi) tələ

  Tam oxu »