Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • AĞ BAYRAQ QALDIRMAQ

  təslim olmaq, məğlubiyyətini etiraf etmək; ~ əlinin arxasını (dalını) yerə qoymaq, yelkəni suya salmaq

  Tam oxu »
 • AĞ BİR, QARA İKİ

  dinməmək, dillənməmək, dözmək, səbirli olmaq.

  Tam oxu »
 • AĞ ÇIXARIB QARA GEYMƏK

  dərdli, hüznlü olmaq; ~ qara geymək, yasa batmaq, yas saxlamaq (tutmaq).

  Tam oxu »
 • AĞ ELƏMƏK

  şişirtmək; həddi keçmək; ~ ifrata varmaq, həddini aşmaq, əndazədən çıxmaq, cızığından çıxmaq, şitini çıxarmaq, ağını çıxarmaq

  Tam oxu »
 • AĞ GÜN

  firavanlıq, səadət, xoşbəxtlik.

  Tam oxu »
 • AĞ GÜNƏ ÇIXMAQ (ÇATMAQ)

  ehtiyacdan qurtarmaq, firavan yaşamaq; ~ aydınlığa çıxmaq, səadətə qovuşmaq.

  Tam oxu »
 • AĞ GÜNÜNÜ QARA ELƏMƏK

  bax: gününü qara eləmək.

  Tam oxu »
 • AĞ LƏKƏ

  araşdırılmamış, gizli qalmış məqam; kütləvi cinayətlərin ört-basdır edildiyi, xalqdan gizlədildiyi tarixi dövr; ~ ağ səhifə

  Tam oxu »
 • AĞ OLMAQ

  həddi keçmək, ifrat dərəcədə olmaq.

  Tam oxu »
 • AĞ SƏHİFƏ

  bax: ağ ləkə.

  Tam oxu »
 • AĞ YUYUB QARA SƏRMƏK

  bərk danlamaq; ~ abrını ətəyinə bükmək, abrını vermək (almaq), abrını tökmək (aparmaq), quru yuyub yaş sərmək

  Tam oxu »
 • AĞA AĞ, QARAYA QARA DEMƏK

  obyektiv olmaq, həqiqəti söyləmək.

  Tam oxu »
 • AĞA DURUR, AĞACAN DURUR

  bir işi görmək (borcu qaytarmaq, əvəz çıxmaq, qisas almaq və s.) üçün hələ vaxtın və fürsətin olduğunu bildirən ifadə

  Tam oxu »
 • AĞA QARA DEMƏK

  bax: ağa qara, qaraya ağ demək.  

  Tam oxu »
 • AĞA QARA, QARAYA AĞ DEMƏK

  həqiqəti danmaq, ağ yalan söyləmək.

  Tam oxu »
 • AĞAC-AĞACA QOYMAQ

  əleyhinə getmək, razılaşmamaq, dava eləmək.

  Tam oxu »
 • AĞAC BAŞINDA YATMAQ

  çox ayıq yatmaq; sübh tezdən oyanmaq, yuxudan erkən durmaq.

  Tam oxu »
 • AĞACI ƏLİNDƏN DÜŞMƏK

  1. Nüfuzunu, gücünü, təsir və ya səlahiyyətini itirmək.  2. Qocalmaq; ~ beli bükülmək.

  Tam oxu »
 • AĞACININ QABAĞINA AĞAC QOYMAQ

  bax: cavabını vermək.

  Tam oxu »
 • AĞACLARIN ARXASINDAN MEŞƏNİ GÖRMƏMƏK

  xırda detallara vararaq əsl mahiyyəti görməmək.

  Tam oxu »
 • AĞANƏZƏRƏM, BELƏ GƏZƏRƏM

  kefim belə istəyir, qabağımda bir adam dura bilməz; səlahiyyəti, gücü, imkanları çox olan, qəbul edilmiş qaydalara məhəl qoymayan lovğa və təkəbbürlü

  Tam oxu »
 • AĞI QARADAN SEÇMƏK

  yaxşını pisdən, xeyiri şərdən, müsbəti mənfidən fərqləndirə bilmək; ~ tükü tükdən seçmək, buğdanı qılçıqdan ayırmaq

  Tam oxu »
 • AĞI QOYUB QARAYA GETMƏK

  düzgün seçim etməmək, şərə xidmət etmək.

  Tam oxu »
 • AĞIL-AĞILA VERMƏK

  bir yerdə oturub düşünmək, fikirləşmək, məsləhətləşmək.

  Tam oxu »
 • AĞIL DƏRYASI

  çox savadlı, mühakiməli, dərin məlumatlı (çox zaman zarafat və ya istehza məqsədilə işlədilir); ~ elm dəryası

  Tam oxu »
 • AĞIL QOYMAQ (ÖYRƏTMƏK)

  bax: ağıl vermək.

  Tam oxu »
 • AĞIL VERMƏK

  öyrətmək, izah etmək; ~ yol göstərmək, başına ağıl qoymaq, ağıl qoymaq (öyrətmək).

  Tam oxu »
 • AĞILDAN SEYRƏK (KƏM)

  axmaq, gic, səfeh, səy.

  Tam oxu »
 • AĞINA-BOZUNA BAXMAMAQ

  bir-birindən fərqləndirməmək, ucdantutma, necə gəldi eləmək, kortəbii şəkildə iş görmək; ~ gözüyumulu getmək

  Tam oxu »
 • AĞINI ÇIXARMAQ

  bax: ağ eləmək.

  Tam oxu »
 • AĞIR DAŞDAN YAPIŞMAQ

  bacarmadığı işə girişmək.

  Tam oxu »
 • AĞIR GƏLMƏK

  ciddi təsir etmək, toxunmaq, pis qəbul etmək.

  Tam oxu »
 • AĞIR OTURMAQ

  1. Ucuz bir şeyi baha qiymətə əldə etmək; ~ baha oturmaq, baha başa gəlmək. 2. Pis nəticələnmək.  3. Vüqarlı, ciddi olmaq; ~ ağır oturub batman gəlmək

  Tam oxu »
 • AĞIR OTURUB BATMAN GƏLMƏK

  ciddi, təmkinli, qürurlu olmaq, yersiz hərəkətlər etməmək; ~ ağır oturmaq.

  Tam oxu »
 • AĞIR TƏRPƏNMƏK

  tələsməmək, yubanmaq, ləng olmaq.

  Tam oxu »
 • AĞIR-YÜNGÜL ELƏMƏK

  yoxlamaq, ölçüb-biçmək,  fikirləşmək, düşünmək, götür-qoy eləmək.

  Tam oxu »
 • AĞIRLIĞINI ÇİYNİNDƏ DAŞIMAQ

  zəhmətinə, əziyyətinə qatlaşmaq, bir işin yükünü öz üzərinə götürmək.

  Tam oxu »
 • AĞIRLIĞINI ÜSTÜNƏ TÖKMƏK

  başqasına mənfi emosiya vermək.

  Tam oxu »
 • AĞIRLIQ MƏRKƏZİ

  bir şeyin əsası, özəyi, nüvəsi.

  Tam oxu »
 • AĞIZ AÇMAQ

  bir iş üçün xahiş etmək, kömək istəmək; ~ dil açmaq.

  Tam oxu »
 • AĞIZ-AĞIZA GƏLMƏK

  1. Hər hansı məsələ üstündə razılığa gəlməmək, fikir ayrılığı, bir məsələyə etiraz bildirmək.  2. Rastlaşmaq, üzbəüz gəlmək

  Tam oxu »
 • AĞIZ-AĞIZA VERMƏK

  1. Eyni vaxtda danışmaq, səs-küy yaratmaq;  mənasız yerə mübahisə etmək; ~ söz güləşdirmək.  2. Əvvəlcədən razılaşaraq eyni mövqedən çıxış etmək

  Tam oxu »
 • AĞIZ-AĞIZA YATMAQ

  bir-birindən ehtiyatlanmaq, qarşısındakından özünü qorumaq, tədbirli olmaq.

  Tam oxu »
 • AĞIZ BURMAQ

  narazılıq bildirmək, imtina etmək, xoşlamadığını bildirmək; ~ ağız büzmək, ağız-burun əymək, ağız-burnunu turşutmaq, üzünü turşutmaq, üz-gözünü turşut

  Tam oxu »
 • AĞIZ-BURNU OVULMAQ

  döyülmək, məğlub edilmək, zərbə almaq.

  Tam oxu »
 • AĞIZ-BURNUNU DÜZƏLTMƏK

  səliqə-sahman yaratmaq; ~ əl gəzdirmək.

  Tam oxu »
 • AĞIZ-BURNUNU TURŞUTMAQ

  narazılıq bildirmək, etiraz etmək, xoşlamadığını büruzə vermək; ~ ağız burmaq, ağız-burun əymək, ağız büzmək, üzünü turşutmaq, üz-gözünü turşutmaq, si

  Tam oxu »
 • AĞIZ-BURUN ƏYMƏK

  narazılıq bildirmək, imtina etmək, xoşlamadığını bildirmək; ~ ağız burmaq, ağız büzmək, ağız-burnunu turşutmaq, üzünü turşutmaq, üz-gözünü turşutmaq,

  Tam oxu »
 • AĞIZ BÜZMƏK

  narazılıq bildirmək, etiraz etmək, xoşlamadığını büruzə vermək; ~ ağız burmaq, ağız-burun əymək, ağız-burnunu turşutmaq, üzünü turşutmaq, üz-gözünü tu

  Tam oxu »
 • AĞIZ DEYƏNİ QULAQ EŞİTMİR

  heç kəsin bir-birini eşitmədiyi, dinləmədiyi səs-küylü yer haqqında işlədilən ifadə. 

  Tam oxu »