Bərabər uzunluqlu avtomatlaşmış maşın lüğəti

bu, lüğət (leksik) vahidləri, lüğət vahidlərinin uzunluğu üzrə sahmanlanmış, daha doğrusu, hər bir leksik vahiddə sözformalarının sayı nəzərdə tutulmuş lüğətdir.
Bədii ədəbiyyatın tərcüməsi
Bilavasitə tərcümə