B

ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 2-ci hərfi; əbcəd hesabında 2 rəqəmini ifadə edir.

AZÜRDƏGİ
BA

Digər lüğətlərdə