BADAĞ

(Ucar)
badalaq
◊ Badağ qurmağ – badalaq vurmaq, badalaq gəlmək. – Bı ko: döylü, adama badağ qurur
BADADİK
BADAĞLAMAĞ