BADALAQ

is.
1. Sərbəst güləşmə zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma.
□ Badalaq vurmaq – birini yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırmaq.
Mən yoldaşımdan qabaq çəməndə bir lalə görmüşəm… Mən onu üzəndə dostum badalaq vurub məni üzüstə yıxır ki, laləni özü dərsin. M.Hüseyn.

2. məc. Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq mənasında.
Bir badalaq lazımdır, özü də çox balaca, təpəsi üstə dəysin yerə. N.Vəzirov.

□ Badalaq qurmaq – hiylə qurmaq, kələk gəlmək, fırıldaq düzəltmək; ayağının altını qazımaq, ayağından çəkmək.
[Aslan bəy:] Sən öləsən ağa Laçın bəy, sənin özünə də axırda bir badalaq qurmağım var. N.Vəzirov.
[Namaz:] İndi sənin mənə badalaq qurmağının heç adı yoxdur. Ə.Haqverdiyev.
Kərbəlayı Tapdıq bu dərdi sinirə bilmirdi, Durmuşa badalaq qurmağa çalışırdı. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BADALAQ 1. BADALAQ (güləş zamanı ayağı-ayağa dolaşdırıb yıxmaq) Mən onu üzəndə dostum badalaq vurub meni üzü üstə yıxır ki, laləni özü dərsin (M

Omonimlər

  • BADALAQ BADALAQ I is. Sərbəst güləş zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. Mən onu üzəndə dostum badalaq vurub məni üzü üstə

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • BADALAQ BADALAQ – DÜZLÜK İndi sənin mənə badalaq qurmağının heç adı yoxdur (Ə.Haqverdiyev); Onun heç düzlüklə işi yoxdur

Etimologiya

  • BADALAQ Sözün əsli badaqlaq kimi olub, sonra 2-ci hecadan q səsi düşüb. Badğa, bağda (bağla) formaları da olub
BADAQVARİ
BADALAQLAMA

Digər lüğətlərdə