BADKEŞ

I
(Gəncə, Qazax, Şuşa, Tərtər)
müalicə məqsədi ilə xəstənin kürəklərinə qoyulan banka, stəkan, küpə. – Söyuxdəymənin birimci dərmanı badkeşdi (Gəncə); – Gejə arvad badkeş salmaseydi kürə:mə, işim xarabıdı (Tərtər)
II
(Şahbuz)
həcəmət, xəstədən qan almaq üçün buynuzdan hazırlanan alət. – Badkeş qanı zəli kimi sümürür
III
(Qazax)
divarda daşların və ya kərpiclərin arasına vurulan suvaq. – Öyə badkeş vurdurajam
BADİYƏ
BADRİC

Digər lüğətlərdə