BİC₂

is. dan. Ağac və kolların kötüyündən, yaxud gövdəsinin alt hissəsindən çıxan xırda zoğ, haramı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BİC I 1. BİC (qeyri-qanuni cinsi əlaqədən doğulan uşaq) [Hərdəmxəyal:] ..yəqin bicdir vo atasından xəbəri yoxdur (Anar); QEYRİQANUNİ (DOĞULMUŞ) Vahid: Mən
  • BİC zoğ — haramı
  • BİC hiyləgər — fəndgir

Omonimlər

  • BİC BİC I is. dan. Ağac və kolların kötüyündən, yaxud gövdəsindən çıxan xırda zoğ, pöhrə. Əncir ağacının bici çoxdur, kəsmək lazımdır

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • BİC BİC – AĞILLI Bildi ki, oğlu necə bic və haramzadədir (M.F.Axundzadə); Yorulduq dəlilərdən, gəlmədi bir ağıllı (Ata
BİBLİYA
BİC

Digər lüğətlərdə