BİBLİYA

bax İncil.

Etimologiya

  • BİBLİYA Suriyadakı Bibl adlı limanla bağlıdır. Yunanlar bu limandan papirus apar­mış, üzərinə yazı yazmışlar
BİBLİOQRÁFİYA
BİC₂

Digər lüğətlərdə