BOATING

n 1. qayıq idmanı; 2. avar çəkmə; to go ~ qayıqda gəzmək / gəzintiyə çıxmaq

BOATER
BOATMAN